Προσκεκλημένοι Ομιλητές

 

Αγγελιδάκη Ιωάννα, InstaShop

Χριστόπουλος Βασίλειος, University of California Riverside

Κωστούλας Γιάννης, Gartner  

Βαλκάνος Δημήτρης, Dassault Systemes

Σιανδρής Δημήτρης, ΚΕΟ plc

Αμαριανός Αλέξανδρος, Volvo Car Corporation

Μαστροκωστόπουλος Θεόδωρος, LimFlow SA  

Μαυρόπουλος Χάρης, ΒΙΟΦΛΑΝ ΑΕΒΕ και Superflan ΑΒΕΕ

Βιτζηλαίος Νικόλαος, University of South Carolina

Σαμαράς Σπύρος, Arrival Ltd UK

Αθανάσιος Τζανάκης, Volvo Car Corporation