Μαρία Θεοδουλίδου

H ΜΑΡΙΑ  ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ είναι Οικονομική Διευθύντρια στον εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αθηνών Όμιλο εταιρειών FOURLIS από το 2009 ενώ, την περίοδο 2000– 2008 ήταν η Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου.

Εργάσθηκε στο συμβουλευτικό τμήμα της KPMG την περίοδο 1996 -2000 ως Manager και στην 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ από το 1993 έως το 1995 ως Project Manager.

Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο ( M.Sc.) σε Operations Management από το University of Manchester (1993) και πτυχίο Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης από το Πολυτεχνείο Κρήτης (1991). Διαθέτει πιστοποίηση CISA (Certified Information Systems Auditor) από το 2009, (CCSA) Certification in Control Self- Assessment, CIA (Certification in Internal Audit) και Εσωτερικού Ελεγκτή σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας (Environmental and Quality Assurance Audit).

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ελεγκτών Πληροφοριακών Συστημάτων, της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου, της φορολογικής ομάδας του ΣΕΒ και του NED Club στην Ελλάδα. Συμμετείχε ως μέλος των ομάδων εργασίας και των ΔΣ του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) από το 2012 έως το 2017 και συμμετείχε ως μέλος στην ομάδα που ετοίμασε την πρώτη και τη δεύτερη έκδοση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (2010-2011, 2012-2013) και την πρώτη έκδοση του Ελληνικού Κώδικα Καλών Πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης των Μη Εισηγμένων Εταιρειών (2015-2016). Υποστηρίζει ενεργά την Πρωτοβουλία Επαγγελματικής Αλληλεγγύης Νέων Act-TLO συντονίζοντας την υλοποίηση σχετικών δράσεων σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης από το 2016 (www.act-tlo.gr).